Når du har mer enn du trenger!

Bygg et lengre bord, ikke høyere gjerde!

Ønsker du være frivillig eller har du behov for litt støtte eller sosialisering?

Ta gjerne kontakt med oss på facebookgruppen vår https://www.facebook.com/ressurskafe/