Når du har mer enn du trenger

bygg et lengre bord, ikke et høyere gjerde